ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό: 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ JCB

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

Φωτογραφικό υλικό