ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό: 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ JCB

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΑΔΙΩΝ